Cách đổi port cho xampp đơn giản dễ dang

Xampp là một gói phần mềm hỗ trợ web server và cơ sở dữ liệu để bạn chạy web PHP. Ngoài ra nó cũng có thể làm môi trường để bạn chạy web Java luôn. Tất cả được nhúng trong một nên hỏi tại sao mà xampp là ưu việt đến thế. Và nhiều nhà …

Đọc tiếpCách đổi port cho xampp đơn giản dễ dang

Cách thu gọn văn bản báo cáo trong Word

Hello! Mến chào các bạn. Tui là ltt đây. Trong quá trình học tập và làm việc, mình có quan sát nhận thấy có một bộ phận các bạn sinh viên vẫn chưa biết sử dụng Word cho lắm, ngây cả một số người đã đi làm rồi cũng vậy. Các bạn đó hể cứ …

Đọc tiếpCách thu gọn văn bản báo cáo trong Word